ET

Gemoss Eesti OÜ liitus Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga

Alates 2021. aasta novembrist on Gemoss Eesti OÜ Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on mõjukaim ettevõtteid esindav organisatsioon Eestis, kuhu kuulub tänaseks pea 3500 tegutsevat ettevõtet.

Kaubandus-Tööstuskoda kaitseb ettevõtete ning seal hulgas Gemossi ning kõigi meie klientide huvisid kõikides ettevõtluskeskkonnaga seotud teemades, millest kõige tähtsamad on maksud, tööjõud, võitlus liigse bürokraatia vastu, ausa konkurentsikeskkonna tagamine, riigihangete läbipaistvus, äriõiguse regulatsioonid, keskkond ning hariduse ja ettevõtlikkuse edendamine.

Näiteks on just Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel jõudnud seadusesse põhimõte, et maksumuudatuste vastuvõtmise ning jõustumise vahele peab jääma vähemalt pool aastat. Samuti on tänu Kaubanduskojale jäänud kehtestamata või kehtestatud mõistlikumal määral erinevaid ettevõtetele suunatud makse nagu panditulumaks, maksustatud joogi maks ning pakendimaks. Need kõik tagavad Eesti ettevõtjatele väga suure rahalise võidu.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegemistest saab lugeda lähemalt siin.